Flygplats Drönare

På grund av få utövare så ligger droneracing verksamhet på Skutberget tillsvidare i vila.

Du som vill flyga drönare kan fortsatt göra detta på vår fält “Brelanda”.

Huvudverksamheten är förlagd till ett område på Skutberget.

Här finns en bana för racing som är godkänd som flygplats av klubben. På grund av närheten till Karlstads flygplats (ca 8km) är max flyghöjd begränsad till 50 meter över marken.

Karlstad CTR, Kontrollzon.