Vår Klubblokal

Här träffas vi på tisdagar från ca 18:00 till 21:00 främst under vinterhalvåret när vi inte flyger så mycket.

Klubben har ett “bibliotek” med faktaböcker om flyg och byggteknik och en samling med filmer som kan medlemmar kan låna.

Lokalen är indelad i två sektioner där den ena tjänar som samlingslokal med filmvisning, ljugarhörna, flygsimulator mm. Finns även ett litet kök.

I andra delen har vi flera byggplatser där du som inte kan eller vill bygga hemma kan få ett bord för att färdigställa din flygmaskin.

Luciaträff med filmvisning 2021

Här finns oftast erfarna byggare som kan hjälpa till med råd och idéer för byggen, motorer, val av utrustning etc.

Möjlighet för flygträning finns på vår flygsimulator, den är mycket realistisk och om du kan flyga i simulator så är ett stort steg taget mot att behärska en riktig modell.

I bygglokalen finns diverse handverktyg och en liten maskinpark där bl.a. en pelarborr, kontursåg, slipmaskin mm. som står till ditt förfogande. I bygglokalen samsas modellbyggare i alla åldrar. Byggverksamheten utgör kärnan i ungdomsverksamheten på alla plan. En god social gemenskap byggs upp och dessutom passas kunskap vidare från byggare till byggare och särskilt från generation till generation.

För dig som vill bygga utöver byggkvällarna
Medlemmar i klubben kan ansöka om att få nyckel till bygglokalen för att bedriva byggverksamhet utöver de ordinarie byggkvällarna. Varje nyckelansökan genomgås av styrelsen och hänsyn tas till ålder och ansvarstagande (du bör absolut vara över 15 år och dessutom ha varit med i klubben ett tag och/eller visat dig vara pålitlig och ansvarstagande person). Depositionsavgift utgår med 150 kr/nyckel, avgiften återfås vid återlämnande av funktionell nyckel.

Vi erbjuder även kostnadsfri hjälp till icke medlem
Det finns också möjlighet för dig som ännu inte är medlem, gäller både gammal som ung, att komma till bygglokalen för att få hjälp med din modell. Du bygger och vi förmedlar hjälp i form av tips och vägledning. För att du sedan fullt ut ska kunna utnyttja bygglokalen i framtiden kommer du att behöva bli medlem i Karlstads MFK.