Försäkring

Om din modell orsakar skador mot ”tredje man” vid flygning på våra godkända fält är du som medlem i Karlstads Mfk försäkrad genom klubbens egen försäkring (IF). Ansluter du dig dessutom till SMFF så får du även försäkring där. Man kan dock inte åberopa båda försäkringarna vid eventuell händelse.

Med KMFK försäkring är du enbart Ansvarsförsäkrad

Med SMFF försäkring är du Ansvar och olyckfallsförsäkrad

Se SMFF försäkring