Bli Medlem

Ansökan om medlemskap, webbformulär

1. KMFK

  KMFK = 370 kr    Junior KMFK = 200 kr

 • Som medlem i Karlstads Modellflygklubb får Du tillgång till :
 • Vårt eget modellflygfält ”Bredlanda” i Skattkärr,
 • Vår bygglokal med diverse verktyg och maskiner
 • Modellflygsimulator
 • Övriga aktiviteter i KMFK.
 • Du är ansvarsförsäkrad med klubbens försäkring (IF) .
 • Vår försäkring gäller på godkända modellflygfält i Nordiska länder
 • Som medlem i KMFK erhåller du, om inget annat anges, 10% rabatt på ordinarie pris hos T-Hobby

__________________________________________________________________________________

2. Frivilligt tillval SMFF 100kr (obligatoriskt för tävling) gäller för 2023

Vad är SMFF?

KMFK + SMFF = 470 kr     Junior + SMFF = 300 kr

 • Anslutning till SMFF , Sveriges Modellflygförbund .
 • Möjlighet att tävla nationellt och internationellt.
 • SMFF Ansvarsförsäkring
 • SMFF Olycksförsäkring vid utövande av modellflyg
 • RF försäkring för funktionär som ej utövar modellflyg
 • SMFF Försäkring (IF), inkluderar deltagande i internationella tävlingar
 • SMFF försäkring utom tävlan gäller endast för av SMFF godkända fält i Sverige
 • Tävlingslicens utfärdas mot extra kostnad

________________________________________________________________________________

Junior = Du räknas som junior till och med det år du fyller 18 år.

Medlemsavgiften till Karlstads Modellflygklubb insättes på plusgirokonto   87 36 62 – 1

.
Ange namn , nya medlemmar anger både namn och adress

Innan du får flyga på vårt fält skall du registrera dig som operatör på TS webbsida.
Det kostar för närvarande 50 kr och därefter en avgift per år om 50kr. TS har aviserat för en höjning av denna årsavgift. Ny avgift 2023= 135kr enligt förslag

Du får ett eget operatörs-ID som skall märkas på modellen.

Transportstyrelsen 

För att flyga på fältet ska du antingen vara medlem i KMFK
eller vara inbjuden av KMFK medlem samt vara ansvarsförsäkrad för RC flyg

Info om Modellflygforbund :
SMFF info Modellflygnytt och Luftrummet
SMFF avgifter
SMFF  resp   RCFF

Uppdaterad 2022-09-27