Vad är SMFF (Sveriges ModellFlygFörbund)

SMFF är en organisation för modellflygklubbar som bevakar och stöttar klubbarna mot myndigheters inskränkningar för modellflyg.

SMFF har även två försäkringar, ansvar och olycksfall, som gäller för anslutna medlemmar.

SMFF/RCFF är också remissinstans mot Transportstyrelsen och även förhandlingspart i frågor rörande modellflyg i svenskt luftrum.

SMFF är anslutet till FAI som är huvudorganisation för tävlingsverksamhet. För att delta i de flesta tävlingar så krävs en personlig tävlingslicens, dessa utfärdas av FAI.

I flera klubbar är det obligatoriskt med medlemskap i SMFF, några har även detta som krav för att få flyga som gäst på deras fält.

Tidigare ingick tidningen “ModellflygNytt” i SMFF medlemskap detta medförde att avgiften blev hög. SMFF hade också verksamheten inriktad mot tävling.

Den höga medlemsavgiften samt inriktningen mot tävling ifrågasattes av flera klubbar, några lämnade till och med SMFF och bildade RCFF som ett alternativ för “Söndagsflygarna”

SMFF organiserar ca 4000 klubbmedlemmar och RCFF har ca 1000 medlemmar. Några väljer att stödja båda föreningarna.

Medlemskap i SMFF hanteras genom lokala klubben. Medlemskap i RCFF sker av intresserad direkt till RCFF.

Som medlem i Karlstads Modellflygklubb får du själv avgöra om du vill vara med i SMFF. Du är lika välkommen i vår klubb oavsett ditt val.